Äriidee leidmise koolitus

Maht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 10 akadeemilist tundi. Koolituse käigus valmib 1-leheküljeline äriplaan.

Registreeri koolitusele

TOIMUMISE KOHT: Suur Kaar 53, Tartu

SIHTRÜHM: Ettevõtlikud inimesed, kes soovivad alustada ettevõtlusega, kuid pole leidnud sobivat äriideed või ideid on palju, kuid ei suuda valida seda ühte õiget enda jaoks.

EESMÄRK: Luua potentsiaalselt edukas ärimudel/äriplaan lähtudes inimese isiksusest, senisest töökogemusest ja huvidest.

TOIMUMISE AEG:

HIND: 215 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%

OSALEJATE ARV: maksimaalselt 10 osalejat.

LEKTOR: Triin Raudoja on tegutsenud ettevõtjana aastast 2005. Koolitajana on ta tegutsenud aastast 2011. 2013. aastal pälvis ka tunnustuse Tartumaal aasta koolitajana. 2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis paralleelselt kaks bakalaureusekraadi: Majandusteadus TÜ Majandusteaduskonnas ja Kehaline kasvatus ning sport TÜ Kehakultuuriteaduskonnas. 2020. aastal lõpetas edukalt magistriõpingud Eesti Maaülikoolis Majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal.


KÄSITLETAVAD TEEMAD:
 1. Äriidee analüüs ja äriplaani olemus: millest lähtuda sobiva äriidee leidmisel, iseenda senise tööalase kogemuste, CV, tugevuste ja arengukohtade analüüs;
 2. Äriidee valimine: 3 potentsiaalse äriidee esmane analüüs ja ärimudeli kirjeldamine ning iga osaleja jaoks sobivaima äriidee valimine;
 3. Ärimudeli täpsem kirjeldamine: klientide kaardistamine, tootmis- ja/või teenusprotsessi lahtikirjutamine ja arenguvõimaluste loomine, võimendite defineerimine ja rakendamine ärimudelisse;
ÕPIVÄLJUNDID:
 1. Üks konkreetne ettevõtluseks sobiv äriidee, mis arvestab iga osaleja individuaalset kogemust ja huvisid; ülevaade ettevõtte asutamisega seotud toimingutest ja riskidest ettevõtluses;
 2. 1-leheküljeline äriplaan, mis arvestab turu eripärasid ja võimaldab kasumlikult tegutseda ettevõtluses.
VARASEMATE OSALEJATE TAGASISIDE:

  "Koolitaja on super, kogemuste jagamine annab palju inspiratsiooni. Kui muidu ei teki inimeste vastu usaldust siis praegu tunnen, et võin kinnisilmi usaldada Triinu ja julgen liikuda oma unistuste suunas!"

  "Aitäh, olen muutuste eel paremuse poole!"

  "Pole kuiv teooria, vaid nii nagu elu ise. Särav ja toetav koolitaja."

  "Koolitus oli praktiline, jõustav, paindlik ja oma tegevuste elluviimist toetav. Tasakaalus oli teoreetiline taust ja praktilised viisid, kuidas seda ellu viia."