E-õpe-äriplaani kirjutamise täienduskoolitus

Maht: Kogumaht 40 akadeemilist tundi. Videoloengud koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 26 akadeemilist tundi. Lisaks 4 akadeemilist tundi online videovestlusi. Iseseisev töö vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule. Koolituse käigus valmib äriplaan või täiendatud äriplaan. Iseseisvat tööd kokku 10 akadeemilist tundi.

Registreeri koolitusele

TOIMUMISE KUUPÄEVAD: 21.09-19.10.2020 (e-õpe)
05.10-02.11.2020 (e-õpe)
TOIMUMISE KOHT: e-õpe
HIND: 420 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%
HIND SISALDAB: õppematerjalid, tunnistus
Osalejate arv: maksimaalselt 5 osalejat.
LEKTOR: Triin Raudoja on tegutsenud ettevõtjana aastast 2005. Koolitajana on ta tegutsenud aastast 2011. 2013. aastal pälvis ka tunnustuse Tartumaal aasta koolitajana. 2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis paralleelselt kaks bakalaureusekraadi: Majandusteadus TÜ Majandusteaduskonnas ja Kehaline kasvatus ning sport TÜ Kehakultuuriteaduskonnas. Hetkel on lõppjärgus Maaülikoolis magistriõpingud Majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal (hetkel magistritöö kirjutamine)
2011. aastal asutas Triin ka Töötukassa ettevõtlustoetuse toel oma raamatupidamise ettevõtte, mis tegutseb aktiivselt siiani. Triinu trumbiks raamatupidajana on innovaatiliste lahenduste kasutamine ja põhjalik süvenemine klientide tegemistesse sooviga arendada nende ettevõtteid. Hetkel on tal nimistus 45 ettevõtet.
EESMÄRK: Esialgse äriplaani täiendamine ning muutmine kasumlikumaks ja turul konkurentsivõimelisemaks.
SIHTGRUPP:Alustavad ettevõtjad, kelle esialgne äriplaan on saanud eitava vastuse mõnel rahastajalt (Töötukassa, EAS, investorid) ja on soov uuesti taotleda rahastust.


ÕPIVÄLJUNDID:
Koolitusel käsitletavad teemad õppepäevade kaupa:
  1. Müük ja turundus: klientide kaardistamine, stabiilse tulubaasi loomine, erinevate müügistrateegiate kohandamine ärimudelile sobivaks.
  2. Ärimudeli tööprotsesside kaardistus: tootmis- ja/või teenusprotsessi lahtikirjutamine ja arenguvõimaluste loomine, võimendite defineerimine ja rakendamine ärimudelisse.
  3. Ärimudeli finantsanalüüs: stabiilse tulubaasi loomine, kulude kaardistamine ja nende vähendamise võimalused, tugistruktuuride kulude optimeerimine.
Koolituse tulemusena:valminud on äriplaan või täiendatud äriplaan, mis arvestab turu eripärasid ja võimaldab kasumlikumalt tegutseda ettevõtluses.


OSALEJATE TAGASISIDED: :
"Peale esimest korda toetusele kandideerimist ja eitava vastuse saamist, olin veidi pettunud. Kuid nüüd olen selle eest tänulik. Teisel korral äriplaani kirjutades sain Triinu koolitusel osaleda. Mõtlesin enda jaoks selgeks, mis on minu tõeline kirg ja äriidee, millele tahan pühenduda. Sain tuge, vajalikke teadmisi ja pidevat tagasisidet oma tehtud tööle. Tänu Triinu loodud kindlale struktuurile, selgelt seatud eesmärkidele ja nende eesmärkide seadmise jälgimisele kirjutasin kiiresti valmis oma äriplaani ja muutsin oma ärimudeli tulusamaks. Samuti jõudsin koolitusel sisemise selguseni oma äriidee teostamisest, sain juurde enesekindlust ja eneseusku ning teadmise, et ma saan oma ettevõtte asutamise ja juhtimisega hakkama. Olen tänulik ja soovitan Triinu koolitust südamest kõigile, kes vajavad veidi lisatuge oma äriplaani kirjutamisel ja elluviimisel."

"Triin on imetegija! Lisaks inspireerivale hingele on temas peidus ka väga soe,siiras ning toetav naine. Esimesel korral äriplaanile mul toetust saada ei õnnestunud ning siis soovitati mulle Triinu koolitust. See tuli nii õigel ajal ja tänu Triinu tunnetamisele, suunamisele ja soovitustele olen tänaseks valinud hoopis uue ärimudeli, mis on ühendunud minu tõelise kirega. Usun siiralt, et Triinu kogemus ettevõtjana ja läbimõeldud nõuanded aitavad ka teil jõuda lähemale millelegi, mis teid päriselt kõnetab."

"Mulle väga meeldis Triinu poolt pakutav personaalne lähenemine. Ta leidis üles täpsed need kohad, millele ma ise ei osanud näppu peale panna ja andis väga häid ideid, kuidas eri tasanditel enda äri läbi mõelda. Eriti meeldis mulle, et sain täiesti uue perspektiivi müügitööst (lähenemine, mis sobib ka mulle) ning samuti see, et Triinul on nii tohutult palju praktilist kogemust, mille baasilt on tekkinud ka teadmine, et mis töötab ja mis mitte. Olen väga väga rahul kogu koolitusega ja Triin koolitajana oli väga arendav ja aitas minu äriplaani samm sammu haaval edasi viia! "