Ärimudeli arendusprogramm ettevõtjatele

Maht: auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 20 akadeemilist tundi (4 päeva). Iseseisev töö vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule. Koolituse käigus valmib äriplaan või täiendatud äriplaan. Iseseisvat tööd kokku 20 akadeemilist tundi.Lisaks individuaalne nõustamine, maksimaalselt 3 tundi koolitusperioodi ajal.

Registreeri koolitusele

TOIMUMISE AEG: 9.30-14.00
TOIMUMISE KUUPÄEVAD: 12.08, 27.08, 10.09, 24.09, 30.09
TOIMUMISE KOHT: Suur Kaar 53, Tartu
HIND: 630 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%
HIND SISALDAB: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipausid.
Osalejate arv: maksimaalselt 8 osalejat.
LEKTOR: Triin Raudoja on tegutsenud ettevõtjana aastast 2005. Koolitajana on ta tegutsenud aastast 2011. 2013. aastal pälvis ka tunnustuse Tartumaal aasta koolitajana. 2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis paralleelselt kaks bakalaureusekraadi: Majandusteadus TÜ Majandusteaduskonnas ja Kehaline kasvatus ning sport TÜ Kehakultuuriteaduskonnas. Hetkel on lõppjärgus Maaülikoolis magistriõpingud Majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal (hetkel magistritöö kirjutamine)
2011. aastal asutas Triin ka Töötukassa ettevõtlustoetuse toel oma raamatupidamise ettevõtte, mis tegutseb aktiivselt siiani. Triinu trumbiks raamatupidajana on innovaatiliste lahenduste kasutamine ja põhjalik süvenemine klientide tegemistesse sooviga arendada nende ettevõtteid. Hetkel on tal nimistus 45 ettevõtet.
EESMÄRK: Äriplaani või juba tegutseva ettevõtte ärimudeli arendamine konkurentsivõimelisemaks ja kasumlikumaks.
SIHTGRUPP: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, kel on huvi olemasolevat äriideed, äriplaani arendada edasi kasumlikumaks ja turul konkurentsivõimelisemaks.


ÕPIVÄLJUNDID:
Koolitusel käsitletavad teemad õppepäevade kaupa:
  1. Äriidee analüüs ja äriplaani olemus: millest lähtuda sobiva äriidee leidmisel, iseenda senise tööalase kogemuste, tugevuste ja arengukohtade analüüs;
  2. Müük ja turundus: klientide kaardistamine, stabiilse tulubaasi loomine, erinevate müügistrateegiate kohandamine ärimudelile sobivaks;
  3. Ärimudeli tööprotsesside kaardistus: tootmis- ja/või teenusprotsessi lahtikirjutamine ja arenguvõimaluste loomine, võimendite defineerimine ja rakendamine ärimudelisse;
  4. Ärimudeli finantsanalüüs: stabiilse tulubaasi loomine, kulude kaardistamine ja nende vähendamise võimalused, tugistruktuuride kulude optimeerimine.
  5. Ettevõtte raamatupidamise praktiline korraldamine: raamatupidamise printsiibid, finantsaruanded, võimalike raamatupidamisprogrammide tutvustamine, maksustamise alused, erinevate seaduste tutvustamine.
Koolituse tulemusena: valminud on äriplaan või täiendatud äriplaan, mis arvestab turu eripärasid ja võimaldab kasumlikumalt tegutseda ettevõtluses.


Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: auditoorne loeng, arutelud, näited ja lood, praktiline töö