E-õppekoolitus: Ärimudeli arendusprogramm ettevõtjatele

Maht: Kogumaht 30 akadeemilist tundi. Videoloengud koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 12 akadeemilist tundi. Lisaks 4 akadeemilist tundi online videovestlusi. Iseseisev töö vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule. Koolituse käigus valmib äriplaan või täiendatud äriplaan. Iseseisvat tööd kokku 14 akadeemilist tundi.

Registreeri koolitusele

TOIMUMISE KUUPÄEVAD:
TOIMUMISE KOHT: e-õpe
HIND: 500 eurot, hinnale lisandub käibemaks 20%
HIND SISALDAB: õppematerjalid, tunnistus
Osalejate arv: maksimaalselt 5 osalejat.
LEKTOR: Triin Raudoja on tegutsenud ettevõtjana aastast 2005. Koolitajana on ta tegutsenud aastast 2011. 2013. aastal pälvis ka tunnustuse Tartumaal aasta koolitajana. 2007. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis paralleelselt kaks bakalaureusekraadi: Majandusteadus TÜ Majandusteaduskonnas ja Kehaline kasvatus ning sport TÜ Kehakultuuriteaduskonnas. Hetkel on lõppjärgus Maaülikoolis magistriõpingud Majandusarvestus ja finantsjuhtimise erialal (hetkel magistritöö kirjutamine)
2011. aastal asutas Triin ka Töötukassa ettevõtlustoetuse toel oma raamatupidamise ettevõtte, mis tegutseb aktiivselt siiani. Triinu trumbiks raamatupidajana on innovaatiliste lahenduste kasutamine ja põhjalik süvenemine klientide tegemistesse sooviga arendada nende ettevõtteid. Hetkel on tal nimistus 45 ettevõtet.
EESMÄRK: Äriplaani või juba tegutseva ettevõtte ärimudeli arendamine konkurentsivõimelisemaks ja kasumlikumaks.
SIHTGRUPP: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, kel on huvi olemasolevat äriideed, äriplaani arendada edasi kasumlikumaks ja turul konkurentsivõimelisemaks.


ÕPIVÄLJUNDID:
Koolitusel käsitletavad teemad õppepäevade kaupa:
  1. Müük ja turundus: klientide kaardistamine, stabiilse tulubaasi loomine, erinevate müügistrateegiate kohandamine ärimudelile sobivaks.
  2. Ärimudeli tööprotsesside kaardistus: tootmis- ja/või teenusprotsessi lahtikirjutamine ja arenguvõimaluste loomine, võimendite defineerimine ja rakendamine ärimudelisse.
  3. Ärimudeli finantsanalüüs: stabiilse tulubaasi loomine, kulude kaardistamine ja nende vähendamise võimalused, tugistruktuuride kulude optimeerimine.
Koolituse tulemusena: valminud on äriplaan või täiendatud äriplaan, mis arvestab turu eripärasid ja võimaldab kasumlikumalt tegutseda ettevõtluses.